กลับสู่หน้าหลัก

ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น G เลขที่ 50 งานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8856, แฟกซ์ : 0-2942-8856
อีเมล์ : -
เว็บไซด์ : http://www.psdb.ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : -